Čubka

Povídku Roalda Dahla jsem zpracovala jako svou bakalářskou práci na Fakultě užitého umění a designu v Ústí nad Labem. Inspirací pro vzhled knihy je samotná povídka, v níž bláznivý vědec vynalezne parfém se silnými feromony. Blok má proto naskrz proražený otvor chránící malý flakonek se vzorkem parfému označeným jako inkriminovaný feromonový vynález z povídky.

Ke knize vznikla minikampaň „Čtení je sexy“.

Koncept: Štěpánka Bláhovcová, Anna Citterbardová
Ilustrace: Štěpánka Bláhovcová
Layout a sazba: Anna Citterbardová
(2009)

Kniha se zalíbila překladateli povídky Jaroslavu Kořánovi, který umožnil její vydání 
a následně byla na European Design Awards 2010 oceněna stříbrem za ilustrace. 

www.europeandesign.org
 www.novinky.cz
mostecky.denik.cz