Tváří v tvář

Vizuální styl výstavy

 

Tváří v Tvář je putovní výstava velkoformátových portrétních fotografií dvanácti žen různého věku s rakovinou prsu. Autorem fotografií i celého projektu je fotograf Vladimír Kožíšek, který rakovinu prodělal v roce 2015 a putovní výstava portrétů je jeho osobním příspěvkem do debaty o detabuizaci tématu rakovina.
Vladimír fotografií usiloval o dialog. Mým úkolem tedy bylo vytvořit vizuální prostředí, které umožní civilní, přímý a diskrétní dialog návštěvníka výstavy s ženami, které prodělaly zkušenost, jíž se každý z nás děsíme – přímou konfrontaci se svou vlastní smrtí. Zároveň bylo nutné, aby toto prostředí šlo přenášet na různá místa (v plánu byly výstavy v galeriích, ale zejména v nemocnicích po celých Čechách).
Vyšla jsem z představy tématu přítomnosti rakoviny jako něčeho, co je pevně uzamčené v Pandořině skříňce nemocného. Intimní tajemství, které je přítomné, ale nevyslovené. Pro každou z žen jsem vytvořila malý sešit. Na jeho titulní straně bylo roku psané její jméno a rok narození. Uvnitř sešitu byla formálně vypasená její diagnóz a vývoj nemoci. O stránku dál byla vlepená civilní fotografie dané ženy doprovozená několika větami psanými její vlastní rukou o tom, co pro ni zkušenost s rakovinou znamená. Další stránky byly volné a ponechané výzvě, aby návštěvník ženě také něco napsal. První zápis do každého sešitu vepsali její autoři, Vladimír a Martina. Sešit pak byl i s tužkou na psaní umístěn v mělké bedýnce zavěšené vedle vystaveného portrétu. Po dvou letech, kdy výstava prošla mnoha prostorami, dostaly „modelky“ (tak Vladimír ženy oslovoval) své sešítky darem.
Pro finální výstavu ve Fakultní Nemocnici Plzeň (tam, kde to vlastně celé začalo), bylo tedy zapotřebí vyřešit dialog s divákem nějak jinak. Vyrobila jsem fiktivní lékařské karty. A stalo se, že finále mělo ještě finále číslo dvě. Na poslední výstavě v plzni oslovila výstava ředitelku českého centra v Káhiře, byla tedy přeložena do Arabštiny a vystavena v Káhiře v rámci Czech-Egyptian Forum of Oncology and Telemedicine (Česko-egyptské fórum onkologie a telemedicíny).
Práce na tomto projektu byla pro mne velmi silná i v osobní rovině.

Projekt jsem realizovali pod patronátem neziskové organizace Mamma HELP a po ukončení její činnosti v roce 2020 převzala tuto úlohu pacientská organizace MAMINY S RAKOVINOU, z.s., „Organizace se srdcem pro nemocné maminky a jejich rodiny“.

Spolupráce: Vladimír Kožíšek, Martina Kožíšek Ouřadová, Markéta Tupá
2019

Tváří v tvář promo
Tváří v tvář dokument
 www.avkozisek.cz

Jízda po sametu

Autorská výstava

 

Už dlouho mne pracovně i osobně zajímá téma osobní svobody a zodpovědnosti a vliv „velkých” dějin na ty „malé”, na jednotlivé lidské životy. Vybrala jsem několik fotografií z období 1955-1990 s akcentem na „složité“ roky 1968, 1969, 1989. Část fotografií má vyřízlé prostory obličejů, jinde jsou místo obličejů zrcátka. Prázdnota namísto obličeje ve fotografii v životní velikosti odkazuje na populární fotokoutky na společenských akcích.  Zároveň navozuje pocit, že na místě fotografovaných by mohl být kdokoliv. I já. Nebo vy… Myšlenkou je, že dějiny se opakují, přinášejí podobné situace a nikdy nevíme, jak v nich obstojí každý jeden z nás. V interakci s upravenými fotografiemi ve výstavě si může každý položit otázku, na které straně by tehdy stál, jak by si vybral (zda by měl vůbec na výběr) a zároveň jak tyto situace z pohledu současnosti interpretuje historie.

Fotografie jsou instalované jako jedna na celý panel, na každém panelu je také v malém fotografie bez zásahu, s datací, uvedením situace, v níž byla focena a jménem autora, pokud je znám.

Výstava v parku před vědeckou knihovnou v Plzni byla oficiální součástí festivalu Cesta svobody pořádaného městem Plzeň k výročí třiceti let od tzv. Sametové revoluce.

Koncept a realizace: Štěpánka Bláhovcová
2019

plzen.rozhlas.cz

SITMP

koncept vizuálního stylu

 

SITMP (Správa informačních technologií města Plzně) je veřejná organizace zajištující IT podporu a infrastrukturu úřadům, školám a organizacím města Plzeň. Sestává z mnoha oddělení, která mají na starosti velmi různé projekty: jedno zajišťuje plynulý chod městských úřadů, další pořádá kurzy pro děti, jiné organizuje veřejné akce.

Organizace potřebovala nova ucelenou vizuální identitu, která by jasně a přitom jednoduše dala najevo, že jednotlivá oddělení jsou její součástí, a zároveň by umožnila každému oddělení fungovat samostatně, aniž by vizuálně ztratilo na příslušnosti k celé organizaci.

Správa informačních technologií se věnuje chytrým a jednoduchým řešením. Jako symbol jsem tedy pro ni zvolila známý hlavolam – kostku sestávající z rozdílných dynamických geometrických tvarů. Každý tvar je jedno oddělení, stojí a funguje sám o sobě. A když se spojí dohromady jediným správným způsobem, vytvoří tvar dokonalé krychle, symbol pevné a kompaktní organizace.

Rozpracování tohoto konceptu do komplexního vizuálního stylu a všech jeho dalších aplikací skvěle realizoval Dima Strapchev. To vše pod křídly marketingové organizace ON Rudolf.

Spolupráce: ON Rudolf, Dima Strapchev

Výzkum, podklady, produkce: ON Rudolf
Koncept: Štěpánka Bláhovcová
Realizace: Dima Strapchev
(2019)

www.sitmp.cz
www.dimastrapchev.com/portfolio/project/sit
 www.onrudolf.com

Čiperka

Ilustrace

 

Pravidelně spolupracuji s časopisem Čiperka. Je to pro mě zábava, ale i velká škola. Stále se učím zobrazit různé zapeklité úkoly a úlohy tak, aby je děti pochopily a vyřešily. Protože toto dětské periodikum vydává a distribuuje řetězec COOP, je volně dostupné v příslušných prodejnách.

www.coopclub.cz

Aperio

koncept vizuálního stylu, ilustrace

 

„Pro děti jsou tu rodiče, pro rodiče Aperio.“

Aperio je organizace, která poskytuje pestrou podporu rodičům, a to v rozličných životních situacích.

Když mě oslovili ke spolupráci na vizuálním stylu, hned mne napadlo, že by bylo hezké založit ho na ilustrovaných situacích ze života. Nepřibarvených, nepřislazených, okořeněných špetkou peprného humoru. Jako dcera z nerozvedeného manželství, ex-svobodná máma a aktuálně jako máma, bonusová máma a partnerka v patchworkové rodině jsem už leccos zažila, viděla a slyšela (a mnoho mě toho ještě čeká). Ilustrace, kde si z často smutných nebo složitých věcí dělám legraci, jsou tedy víceméně ze života, ve většině případů z mého. Oslovila jsem své přátele ze studia Toman design a ti na základě nálady mých kresbiček vytvořili skvělou vizuální identitu, v níž jsou tyto použity jako základ.

Pro Aperio tak průběžně vytvářím dílčí věci jako dárky, komiksy pro zustavamerodici.cz nebo ilustrace do brožury Průvodce zákony pro rodiče.

Spolupráce: Toman Design
(2017)

aperio.cz
zustavamerodici.cz
www.toman-design.com

PIXAR – 30 let animace

Vizuální styl a grafický design výstavy (2019)

 

Výstava Pixar 30 let animace je oficiální putovní expozicí významného studia, které v roce 1995 uvedlo na plátna kin přelomový film Toy Story a přepsalo tak historii animace. Pro expozici, kterou v minulosti zhlédly miliony návštěvníků po celém světě, jsme připravili kompletní balíček – vizuální styl zahrnující grafiku a infografiku výstavy v budově i na budově Holešovického pavilonu, veškeré propagační materiály jako billboardy, plakáty, polepy tramvají a podobně, designu webu, pokračovali jsme u upomínkových předmětů a jako překvapení jsme si navrhli i něco navíc: herní koutky pro děti umístěné přímo v expozici!

Jako hlavní princip vizuálního stylu jsme zvolili znázornění proměny plochy do prostoru. S pomocí písmen a za asistence skic nejznámějších postav z dílny studia jsme dotvořili interiér i exteriér pavilonu, navrhli plakáty, web a to všechno další. Tento koncept vycházel z principu výstavy, která návštěvníkům  představuje cestu od dvojrozměrné skici po trojrozměrný obraz.

Při aplikaci vizuálního stylu jsme úzce spolupracovali s architektonickým studiem ABTSMOLEN, které navrhlo interiér výstavy, to vše v režii produkční české firmy Art Movement a pod přísným dohledem kurátorů samotného studia Disney-PIXAR.

Vyčerpaní, ale šťastní musíme konstatovat, že premiéra tohoto projektu v České republice se nám povedla!

Koncept: Štěpánka Bláhovcová a Tomáš Macek (2019)

www.pixarexhibition.cz
www.abtsmolen.cz/vystava-pixar
 www.artmovement.cz

V zahrádce

Dětská skupina typu lesní školičky na kraji Plzně sídlí v malebné zahrádce nedaleko řeky a podle toho dostala své jméno. Děti tady s kamarády Ivetou a Milanem a dalšími parťáky poznávají přírodu a skrze ní a v ní i sebe.

Pro hravou a odvážnou školku vznikl hravý vizuál a kolega Tomáš z mých obrázků vytvořil školce i vlastní písma „Zahrádka“ a „Zahrádečka“.

Koncept: Štěpánka Bláhovcová
Typografie: Tomáš Macek

(2018)

www.vzahradce.cz

Cimbálová muzika Milana Broučka

Vizuální identita pro netypickou cimbálovou muziku. Skládá se převážně z profesionálních hudebníků, pro které je důležité precizní provedení skladeb. Zároveň se scházejí pro radost, kapela není to, co je živí. Logo vychází z hudebních značek, které volně spojuje.

Koncept a realizace: Štěpánka Bláhovcová
(2018)

www.cmmb.cz

Ahoj Socho

Pestrá kniha plná fotografií a kreseb je založena na objevování, poučení i spolupráci dětí a rodičů. Čtenáři se v ní setkají s různými podobami sochy a pomníku od kamenných a bronzových figur po díla, která umělci tvoří vlastním tělem, ze sněhu nebo z trávy. Vedle současných tvůrců, z nichž dokonce Kateřina Šedá, Kurt Gebauer, Krištof Kintera a Denisa Václavová v knížce osobně vyprávějí příběh jednoho ze svých projektů, zde najdeme i pomníky sv. Václava a mistra Jana Husa nebo sochy z Karlova mostu. Tvůrčí úkoly přivedou pražské i mimopražské čtenáře ke zkoumání vlastního okolí. Kniha je primárně určena rodinám s dětmi od 6 let, ale může zaujmout i pedagogy nebo vedoucí dětských zájmových skupin.

Vydavatel: Galerie hlavního města Prahy, 2018
Text: Michaela Matysová, Lucie Štůlová Vobořilová
Ilustrace: Štěpánka Bláhovcová
Grafické zpracování a výtvarný koncept: Papelote
Počet stran: 208, brožovaná
(2018)

www.ghmp.cz
www.artalk.cz
www.praha.eu

shop.papelote.cz