100py

Vizuální styl a grafický design výstavy (2018)

 

Ve vizuálním stylu k výstavě 100py / 100 let republiky očima pěti generací jsem chtěla prezentovat Českou republiku jako neustále se vyvíjející a proměnlivý subjekt. Proto je vizuální identita výstavy tvořena výrazným logem v němž se prolínají jednotlivé podoby státního znaku od roku 1918 po současnost. Použité písmo Maiola z písmolijny Type Together výrazné a dobře čitelné v každé velikosti. Písmo je původem české, vytvořené na mezinárodním poli. Barevnost vychází z českých státních barev s malou licencí na odstín modré, kterou jsme si, pro podporu optimistického vzhledu, zvolili azurovější.

Koncept: Štěpánka Bláhovcová
Typografie: Tomáš Macek
(2018)

www.depo2015.cz
www.plzen.eu