Tváří v tvář

Vizuální styl výstavy

 

Tváří v Tvář je putovní výstava velkoformátových portrétních fotografií dvanácti žen různého věku s rakovinou prsu. Autorem fotografií i celého projektu je fotograf Vladimír Kožíšek, který rakovinu prodělal v roce 2015 a putovní výstava portrétů je jeho osobním příspěvkem do debaty o detabuizaci tématu rakovina.
Vladimír fotografií usiloval o dialog. Mým úkolem tedy bylo vytvořit vizuální prostředí, které umožní civilní, přímý a diskrétní dialog návštěvníka výstavy s ženami, které prodělaly zkušenost, jíž se každý z nás děsíme – přímou konfrontaci se svou vlastní smrtí. Zároveň bylo nutné, aby toto prostředí šlo přenášet na různá místa (v plánu byly výstavy v galeriích, ale zejména v nemocnicích po celých Čechách).
Vyšla jsem z představy tématu přítomnosti rakoviny jako něčeho, co je pevně uzamčené v Pandořině skříňce nemocného. Intimní tajemství, které je přítomné, ale nevyslovené. Pro každou z žen jsem vytvořila malý sešit. Na jeho titulní straně bylo roku psané její jméno a rok narození. Uvnitř sešitu byla formálně vypasená její diagnóz a vývoj nemoci. O stránku dál byla vlepená civilní fotografie dané ženy doprovozená několika větami psanými její vlastní rukou o tom, co pro ni zkušenost s rakovinou znamená. Další stránky byly volné a ponechané výzvě, aby návštěvník ženě také něco napsal. První zápis do každého sešitu vepsali její autoři, Vladimír a Martina. Sešit pak byl i s tužkou na psaní umístěn v mělké bedýnce zavěšené vedle vystaveného portrétu. Po dvou letech, kdy výstava prošla mnoha prostorami, dostaly „modelky“ (tak Vladimír ženy oslovoval) své sešítky darem.
Pro finální výstavu ve Fakultní Nemocnici Plzeň (tam, kde to vlastně celé začalo), bylo tedy zapotřebí vyřešit dialog s divákem nějak jinak. Vyrobila jsem fiktivní lékařské karty. A stalo se, že finále mělo ještě finále číslo dvě. Na poslední výstavě v plzni oslovila výstava ředitelku českého centra v Káhiře, byla tedy přeložena do Arabštiny a vystavena v Káhiře v rámci Czech-Egyptian Forum of Oncology and Telemedicine (Česko-egyptské fórum onkologie a telemedicíny).
Práce na tomto projektu byla pro mne velmi silná i v osobní rovině.

Projekt jsem realizovali pod patronátem neziskové organizace Mamma HELP a po ukončení její činnosti v roce 2020 převzala tuto úlohu pacientská organizace MAMINY S RAKOVINOU, z.s., „Organizace se srdcem pro nemocné maminky a jejich rodiny“.

Spolupráce: Vladimír Kožíšek, Martina Kožíšek Ouřadová, Markéta Tupá
2019

Tváří v tvář promo
Tváří v tvář dokument
 www.avkozisek.cz